Brug de dykkende amatørarkæologer

Foto: Hans Dal.

Retired - and tired - Danish archaeologist

Retired - and tired - Danish archaeologist